Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Οι δικηγόροι, συμβολαιογράφοι και οι δικαστικοί επιμελητές της Λήμνου, απέστειλαν εξώδικο διαμαρτυρόμενοι για το Δικαστικό Μέγαρο του νησιού μας, το οποίο μετά τον σεισμό της 24ης Μαΐου δεν λειτουργεί.

Γιατί όμως δεν έχει γίνει καμία εργασία αποκατάστασης, γιατί δεν υπάρχει οποιαδήποτε ενημέρωση, γιατί το Υπουργείο Δικαιοσύνης κατευθύνεται στο να λειτουργήσει μόνο γραφείο διεκπεραίωσης και γραμματειακής υποστήριξης, γιατί οι κάτοικοι της Λήμνου μένουν εκτεθειμένοι χωρίς δικαστική προστασία…

Πολλά ερωτήματα, χωρίς καμία επίσημη απάντηση.

«ΠΡΟΣ
1) ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
2) ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
3) ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
4) ΤΑΧΔΙΚ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ:
Α) ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Β) ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗ ΛΗΜΝΟΥ
Γ) ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Δ) ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Ε) ΆΠΑΝΤΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΑΙΤΗΣΗ
Οι κάτωθι υπογράφοντες την παρούσα δικηγόροι Λήμνου του Δικηγορικού Συλλόγου Μυτιλήνης, συμβολαιογράφοι Λήμνου και δικαστικοί επιμελητές Λήμνου, άπαντες μόνιμοι κάτοικοι Λήμνου, διαμαρτυρόμαστε εντονότατα για τους κάτωθι λόγους:

Όπως καλά γνωρίζετε στην ακριτική Λήμνο από το έτος 1913, δηλαδή επί εκατόν ένα (101) συνεχή έτη, λειτουργεί αδιαλείπτως μέχρι σήμερα μόνιμη έδρα Ειρηνοδικείου και τα τελευταία τριάντα (30) έτη μεταβατική Έδρα του Πρωτοδικείου Μυτιλήνης, εξυπηρετώντας τις ανάγκες των δυο (2) ακριτικών νησιών, ήτοι της Λήμνου και του Αγίου Ευστρατίου.
Από το έτος 1978 το Ειρηνοδικείο Λήμνου στεγάζεται σε κτήριο του Ελληνικού Δημοσίου στη Μύρινα Λήμνου.

Επίσης, όπως καλά γνωρίζετε, εξαιτίας του σεισμού της 24ης Μαΐου 2014, το δικαστικό μέγαρο Λήμνου, όπως αποφάνθηκαν οι αρμόδιες επιτροπές αντισεισμικού κανονισμού των αρμοδίων υπουργείων, υπέστη ζημίες και ειδικότερα επήλθαν ζημιές στις δυο (2) κολόνες που στηρίζουν το εξωτερικό πρόστεγο της εισόδου αυτού. Με απόφαση των ως άνω επιτροπών το κτήριο κρίθηκε την 6/6/2014 ακατάλληλο και έκτοτε παραμένει κλειστό. Μάλιστα από 19/6/2014 υπάρχει συνεχής αναστολή των εργασιών τόσο του Ειρηνοδικείου, όσο του Πταισματοδικείου Λήμνου, το οποίο ενεργεί και τις προανακρίσεις της Εισαγγελίας Μυτιλήνης, καθώς και της Μεταβατικής Έδρας του Πρωτοδικείου, με αποτέλεσμα να μην έχουν γίνει οι δικάσιμοι του Ιουνίου και Ιουλίου 2014 και επίσης, λόγω του ότι έκτοτε δεν λειτουργεί ούτε η γραμματεία του δικαστικού μεγάρου, ουδεμία εργασία δύναται να πραγματοποιηθεί (πχ λήψη πιστοποιητικών, αποφάσεων, απογράφων, κατάθεση δικογράφων, ενδίκων μέσων, δημοσίευση διαθηκών, σύνταξη ενόρκων βεβαιώσεων κλπ).

Επειδή έχει παρέλθει χρονικό διάστημα δυόμιση και πλέον μηνών χωρίς να έχει γίνει ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ των άνω ζημιών και επίσης δεν έχει υπάρξει ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ της αποκατάστασης αυτών και ενόψει της έναρξης της νέας δικαστικής περιόδου, ζητάμε να λάβουμε ΑΜΕΣΕΣ ΚΑΙ ΣΑΦΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ για ποιους λόγους και αιτίες ΚΩΛΥΣΥΕΡΓΟΥΝ οι αρμόδιες υπηρεσίες ΤΟΣΟ ΜΕΓΑΛΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ.

Επειδή, κατά πληροφορίες μας, το αρμόδιο Υπουργείο Δικαιοσύνης προτίθεται να λειτουργήσει ΜΟΝΟ γραφείο ΔΙΕΚΠΑΙΡΕΩΣΗΣ και γραμματειακής υποστήριξης σε κτήριο που στεγάζονται άλλες δημόσιες υπηρεσίες (Αστυνομία, ΚΕΠ, ΓΕΦΥ, ΙΚΑ κλπ) και ενώ το δικαστικό μέγαρο συνεχίζει να παραμένει κλειστό και ανεπισκεύαστο, ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ότι η εν λόγω κίνηση δεν αποτελεί λύση στο πρόβλημα διότι αφήνει ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΟΥΣ τους πολίτες Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου από ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, αφού υπάρχει ΠΛΗΡΗΣ και ΟΛΟΣΧΕΡΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΥΤΗΣ ΕΙΣ ΒΛΑΒΗ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ.

Μύρινα Λήμνου 22-08-2014″

Σχόλια